Zamiast wstępu

Poniższa strona powstała z myślą o nauczycielach, którzy zaczynają w swojej pracy wdrażać technologie informacyjno - komunikacyjne (TIK) lub już je stosują i stale szukają nowych pomysłów w tym zakresie. Proponuję zatem kilka narzędzi i aplikacji sprawdzonych przeze mnie.

Życzę miłej lektury.

Maria Czerwińska - nauczyciel matematyki